Thursday, January 31, 2013

Sumber penting menjadi Usahawan A+ - Key Resources

Dalam dunia biasa, key resources (KR) sering dikaitkan dengan sumber fizikal dan manusia. Sumber fizikal dikaitkan dengan wang dan infrastruktur untuk membina bisnes.

Namun sebenarnya, di sebalik nilai fizikal begitu, ia boleh diluaskan.


  1. Sumber fizikal: wang, infrastruktur, persekitaran
  2. Sumber intelektual: IP, idea, kemahiran di kalangan staf atau tenaga manusia
  3. Sumber emosi/ sosial: jaringan kenalan, kekuatan emosi dan pengalaman
  4. Sumber spiritual: kekuatan pergantungan kepada Tuhan
Sumber 3 & 4 di atas sering dianggap tidak jelas. Untuk menjadi Usahawan A, sumber 1,2 dan 3 sudah cukup. Untuk menjadi Usahawan A+, sumber 4 amat tinggi dan paling utama. Kekuatan pasrah dan doa amat penting untuk melonjakkan sumber fizikal, intelektual dan emosi/sosial.

Adakah sumber 3 dan 4 perlu diukur? Ia perlukan ukuran yang spesifik - berdasarkan ilmu khas.

No comments:

Post a Comment