Monday, January 28, 2013

Menguruskan database

Database amat penting. Dengan database, akan ada banyak info yang boleh kita peroleh. Jika diuruskan dengan baik, ia akan membawa nilai yang amat besar.

Kajian kes di pasaraya Target di US mendapati bahawa mereka memanfaatkan semua info belian dari pelanggan untuk merancang jenis iklan yang akan dihantar ke rumah.

Ketika saya ke Johor, saya bertemu dengan Tuan Samsi. Beliau bertugas di satu syarikat yang menguruskan jalan-jalan kampung di Johor. Kekuatan syarikat beliau? Ada 'surat beranak' jalan. Jadi beliau tahu manakah jalan yang sudah berusia lebih 5 tahun atau kurang 3 tahun untuk diberi 'makanan' oleh kerajaan. Syarikat lain sukar menandingi syarikat ini kerana mereka mempunyai info.

Jika anda ingin menjadi usahawan A+, jangan lupa database.

No comments:

Post a Comment