Monday, February 4, 2013

A+ Itu Penting pada setiap masa

Unsur A+ itu amat penting dibentuk setiap masa oleh seorang usahawan. Kalau ada A+ yang dicalari, ia akan mengganggu rezeki yang akan sampai. Terutama aspek emosi dan spiritual. Jangan membenci seseorang dalam hidup. Siapa kita yang ingin membenci? Ia akan memakan diri.

Apabila 'benci' dan mengaku diri amat benar pada setiap masa, ia boleh menyebabkan usaha sinergi itu terhad. Peluang dapat direbut apabila kita mampu merasakan diri tidak 100% benar dan baik. Ini menjadi petanda unsur A+.

Yang pastinya, menjalin silaturahmi ini seawal di peringkat intra dan inter-organisasi. Tidak mungkin berbaik di luar organisasi kalau dalam organisasi pun sukar untuk menghargai individu yang ada.

No comments:

Post a Comment